Skip to: Een verhaal over ongelijkheid

sazza website

Een verhaal over ongelijkheid

Een verhaal over ongelijkheid

Is de strijd tegen ongelijkheid te winnen? En zo ja: hoe?

Oxfam Novib-medewerkers Ikram Cakir en Roselie Schonewille doen er letterlijk een boekje over open.

Elke crisis biedt kansen. Dat bleek wel tijdens de Covid-19-pandemie. Onder de titel Never Waste a Good Crisis werd door Het Nationale Theater onderzocht welke kansen de coronacrisis bood. In samenwerking met vier maatschappelijke organisaties doken ze in de onderwerpen ongelijkheid, klimaat, economie en Europa. In het eerste programma van de reeks belichtten Ikram Cakir en Roselie Schonewille van Oxfam Novib het thema (on)gelijkheid.

Wat daar begon als een lezing, is inmiddels in boekvorm verschenen. Het verhaal is net zo zinnenprikkelend als een avond in het theater. Persoonlijke ervaringen en dromen over het uitbannen van ongelijkheid worden vergezeld van prachtige fotoverhalen. Een ander verhaal over ongelijkheid laat zien dat ongelijkheid uitbannen niet in één reuzenstap hoeft te gebeuren. Met bijvoorbeeld petities tekenen draag je al bij aan structurele verandering. ‘Doe al deze dingen met overtuiging’, aldus Ikram en Roselie. ‘Zo motiveer je vanzelf anderen om ook mee te doen.’

Back To Top