Skip to: No food without seeds

SAZZA website

No food without seeds

No food without seeds

Een eerlijk en duurzaam voedselsysteem begint bij divers zaaigoed. We willen transformeren naar een gezonder, duurzamer, en veerkrachtig voedselsysteem. Alle ingrediënten voor de transitie zijn er, we moeten actoren, kennis en bestaande oplossingen met elkaar verbinden. We kijken naar beleid vanuit het perspectief van kleinschalige boeren. Door te bemiddelen tussen stakeholders om samen te blijven werken aan internationale oplossingen en afspraken om zaaigoed uit te wisselen en de benefits eerlijk te verdelen. De “O” transformeert in het woordmerk. Deze is veranderlijk en in beweging, en staat symbool voor de transitie die moet plaatsvinden om een eerlijke en duurzaam voedselsysteem te realiseren.

Back To Top