Skip to: Kinderrechten in Nederland, hoe staat het ervoor?

SAZZA website

Kinderrechten in Nederland, hoe staat het ervoor?

Kinderrechten in Nederland, hoe staat het ervoor?

Wist je dat 1 op de 13 kinderen in Nederland in armoede opgroeit? Sommige kinderen kunnen niet naar school en er worden teveel kinderen mishandeld of verwaarloosd. De rechten van onze kinderen moeten beter worden beschermd. Het VN kinderrechtencomité kijkt elke 5 jaar naar wat goed gaat en wat er beter kan. Hiermee adviseert het comité de overheid. Maar hoe weten we of deze adviezen daadwerkelijk worden opgevolgd en er écht iets verandert?

Met Kinderrechten in Beweging laat het Kinderrechtencollectief jaarlijks zien hoe ver de overheid is met het opvolgen van de adviezen van het VN-Kinderrechtencomité. Kinderrechten in Beweging brengt elk jaar de data en beleidsveranderingen van het afgelopen jaar in beeld. Het laat op tien thema’s zien waar beweging in zit en waar nog veel meer actie op moet worden ondernomen.

Taak voor ons om hier een visuele taal bij te maken die hierbij aansluit. Een helder kleurenpalet, schokkende cijfers en foto’s van jongeren vertellen samen het verhaal van onze kinderen. Een toegankelijke website, aankleding van de lancering en een heldere animatie mochten we ontwikkelen.

Back To Top