Skip to: Festivalcampagne 2020

sazza website

Festivalcampagne 2020

Festivalcampagne 2020

Festivalcampagne 2020

Promotiecampagne waarbij de bezoeker gevraagd wordt zijn blik te vergroten.

Film opent ogen
Movies that Matter zet film in om ogen te openen voor mensenrechten en de dialoog over een rechtvaardige wereld en een duurzame samenleving te stimuleren. De bezoeker wordt geprikkeld zijn wereldbeeld te verbreden, vanuit een onbekend perspectief te kijken en de dialoog op te zoeken.Om het festival aan te kondigen en daarmee de ruim 25.000 bezoekers te werven ontwikkelde SAZZA de promotiecampagne.

Publiekscampagne Do you see the bigger picture? 
Tijdens het Movies that Matter filmfestival komen filmmakers en bezoekers samen om hun blik te verruimen, buiten de box te denken, meningen uit te wisselen of nieuwe inzichten te krijgen. Er zijn verschillende manieren om verhalen te vertellen, te bekijken of te interpreteren. Iedereen kijkt vanuit zijn of haar eigen perspectief en referentiekader. Met deze gedachten ontwikkelden wij het concept van de campagne waarmee we de bezoekers de vraag stellen: Do you see the bigger picture? Het campagnebeeld, een grafische vertaling van dit concept, is een vrolijk beeld waarbij mensenrechten en maatschappelijke thema’s  gevisualiseerd zijn om het publiek deze vraag voor te leggen.

Resultaat
Het concept werd uitgerold over de gehele visuele communicatie rondom het Movies that Matter filmfestival. SAZZA maakte onder andere de festivalpromo, campagneposters, flyers, (online) advertenties, brochures en filmkrant. Ook ontwikkelden wij The Activist-expositie, die voorafgaand aan het festival te zien was in het Atrium in Den Haag.

Back To Top