Skip to: Wie is de baas in deze stad?

SAZZA website

Wie is de baas in deze stad?

Wie is de baas in deze stad?

Een initiatief waarbij Amsterdammers opgeroepen worden zich te mengen in het publieke debat over de toekomst van hun stad.

Inleiding
De99vanAmsterdam is een initiatief van gemeente Amsterdam en is opgericht om diverse Amsterdamse maatschappelijke initiatieven met elkaar te verbinden en krachten te bundelen. Om samen de stad eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer en inclusiever maken. De99vanAmsterdam verzamelt ideeën, experimenten, initiatieven en ervaringen uit binnen- en buitenland en maakt die toegankelijk. Daarnaast laat De99vanAmsterdam onderzoek doen en ontwikkelt zij strategieën en visies. Met als doel; het ontwikkelen van een heldere en onderbouwde visie op Amsterdam als stad van verandering. Samen met Amsterdammers, want zij maken de stad.

Concept Wie is de baas in deze stad?
De gemeente Amsterdam gaf SAZZA de opdracht een visuele identiteit, website en straatinterventie te ontwikkelen voor dit nieuwe initiatief. Wij bedachten het concept: Wie is de baas in deze stad? Wat kiest de Amsterdamse burger: ‘All inclusive’ of ‘Iedereen inclusief’? ‘Hotel voor iedere toerist’ of ‘Thuis voor iedere Amsterdammer’?, ‘Duur’ of ‘Duurzaam’? Met scherpe stellingen worden Amsterdammers uitgenodigd zich te mengen in het publieke debat over de toekomst van hun stad.

Resultaat
Om daadwerkelijk Amsterdammers te betrekken werd een interventie gepleegd op verschillende plekken in Amsterdam. Acteurs verkleed als bouwvakker stonden op diverse locaties met grote bouwdoeken waarop een zogenaamd toekomstbeeld van de desbetreffende locatie werd getoond. Het publiek reageerde verontwaardigd en geschrokken. De interventie had als doel de Amsterdamse burger wakker te schudden voor de huidige situatie in de stad. Naast het concept en de realisatie van deze interventie, ontwikkelde SAZZA het concept en ontwerp van de visuele identiteit, website en de video van de interventie.

 

Back To Top