Skip to: Unicef Jaarbericht 2018

sazza website

Unicef Jaarbericht 2018

Unicef Jaarbericht 2018

Unicef Jaarbericht 2018

Een overzicht van de stand van zaken van kinderrechten in Nederland rondom vijf thema’s: kindermishandeling, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.

Kinderrechten in Nederland
De positieve ontwikkelingen en de zorgpunten met betrekking tot de kinderrechtensituatie in Nederland worden beschreven in het Jaarbericht Kinderrechten. Het Jaarbericht geeft een overzicht van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland rond vijf thema’s: kindermishandeling, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.
Aanpak
Per onderwerp zijn vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag beginselen vastgesteld die het uitgangspunt moeten vormen voor het desbetreffende beleidsterrein. Op basis van deze beginselen zijn indicatoren geformuleerd die ontwikkelingen in de kinderrechtensituatie meten. De indicatoren zijn door de jaren heen hetzelfde gebleven, voor zover dat mogelijk en relevant was. Andere relevante cijfers, die zich niet direct tot één van de indicatoren verhouden, zijn in de tekst van de verschillende hoofstukken opgenomen.
Resultaat
Een fris jaarbericht met stevig getypografeerde schokkende cijfers, duidelijke aanbevelingen en sprekende fotografie dienen als inspiratie voor de Tweede Kamerleden, leden van het kabinet en iedereen die met kinderen werkt. Door de aanbevelingen uit het Jaarbericht op te volgen, kan de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland worden verbetert. En daarmee de rechten van kinderen gewaarborgd.
Back To Top