Skip to: Visuele identiteit

sazza website

Visuele identiteit

Visuele identiteit

De middelbare school als 'tussenstation' voor leerlingen werd het uitgangspunt voor de visuele identiteit van het VCL.

Aanleiding
Het VCL (Vrijzinnig Christelijk Lyceum) is een school voor havo, atheneum en gymnasium. SAZZA ontwikkelde de huisstijl en website voor de scholengemeenschap. Het VCL werd opgericht in 1929 en is trots op haar oorsprong en geschiedenis. VCL’ers leren hun sociale en intellectuele vaardigheden ontplooien op basis van het schoolmotto’s ‘Ik denk zelf’ en ‘Samen verschil maken’. VCL’ers durven hun eigen waarheid onder de loep te nemen en vragen zich voortdurend af of zij op het juiste spoor zitten.

Aanpak
Een bepalend aspect van het VCL is dat de school een vereniging is. Alle ouders zijn lid van deze vereniging; vijf ouders vormen het bestuur. De medewerkers, leerlingen én ouders maken samen de school. Wij startte de opdracht dan ook met korte interviews met medewerkers, leerlingen en ouders. Wij spraken hen over het onderscheidend vermogen van het VCL en de oorsprong en betekenis van de dolfijn als beeldmerk. De dolfijn bleek voor medewerkers, leerlingen en ouders een onmisbaar als beeldmerk van het VCL. Een speelse, vrolijke en slimme variatie op het ICHTHUS-symbool. Het VCL is een middelbare school en daarmee een tussenstation voor leerlingen. Dit heeft een letterlijke vertaling gekregen in het logo waar de focus ligt op ‘het midden’ en begin en eind niet zichtbaar zijn.

Resultaat
SAZZA ontwikkelde de geheel huisstijl; logo, typografie, kleurenpalet, communicatiestrategie, fotorichtlijnen, iconen en de website. Jaarlijks ontwikkelen wij de communicatie rondom het werven van nieuwe leerlingen. Hierbij is het uitgangspunt de betrokkenheid van medewerkers en leerlingen. In 2020 werd een promotievideo gerealiseerd, waarin de leerlingen van het VCL de hoofdrol speelden.

Creatief team
concept, art direction, design: SAZZA
regie: Dominique Fraanje

Back To Top