Skip to: Huisstijl- en websiteontwikkeling

SAZZA website

Huisstijl- en websiteontwikkeling

Huisstijl- en websiteontwikkeling

Een nieuwe visuele identiteit voor het Kinderrechtencollectief waarin zowel kinderen als volwassenen zich kunnen herkennen.

Aanleiding
Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit Defence for Childrende Nederlandse Jeugd RaadBernard van Leer FoundationStichting Kinderpostzegels NederlandUNICEF NederlandIeder(in) en Save the Children. Samen hebben ze de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag, in Nederland gewaarborgd zijn. In overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft. Defence for Children heeft SAZZA de opdracht gegeven om voor het Kinderrechtencollectief een geheel nieuwe visuele identiteit, nieuwe grafische stijl en nieuwe website te ontwikkelen.

Aanpak
Het kinderrechtencollectief heeft een brede doelgroep en moet zowel kinderen als ouders en professionals aanspreken. Wij begonnen het ontwerpproces met een doelgroeponderzoek. Hieruit bleek dat kinderen en jongeren een voorkeur hebben voor een visuele website, een dynamische omgeving met veel beeld. Ze hebben echter niet de behoefte actief te reageren op een website als kinderrechten.nl
Voor volwassenen is het belangrijk dat de website informatief is.

Wij ontwikkelden een beeldconcept waarbij de indruk wordt gewekt dat kinderen zelf participeren in het maken van de beelden. Door middel van illustraties worden de kinderrechten op abstracte wijze op portretten van kinderen gelegd. De handgeschreven teksten in de huisstijl verbeelden de participatie van kinderen en de dialoog die zij aan mogen gaan over hun rechten. 

Resultaat
SAZZA ontwikkelde een geheel nieuwe visuele identiteit, grafische stijl en website, inclusief themabeelden en een animatie over kinderrechten.

 

Back To Top