Skip to: Animatie ‘The greatest oppressor’

sazza website

Animatie ‘The greatest oppressor’

Animatie ‘The greatest oppressor’

Animatie ‘The greatest oppressor’

Aan welke dictator geeft Free Press Unlimited dit jaar de eervolle titel ‘The greatest oppressor’?

Aanleiding
Iedereen heeft betrouwbaar nieuws nodig. Je hebt het nodig om te weten wat er speelt in de buurt en in de wereld. Om gevaar te ontwijken, vooroordelen te ontkrachten, op te komen voor jezelf en kansen te grijpen. Objectieve informatie kan je wereld openen, zeker als je in een instabiel land leeft. Free Press Unlimited vroeg SAZZA een animatie te maken over de stand van zaken van persvrijheid wereldwijd.

Aanpak
SAZZA maakte een animatie waarbij de World Press Freedom Index centraal stond. Op deze lijst is te vinden welke landen van de meeste persvrijheid genieten in verhouding tot de landen die het zonder dit recht moeten doen. Welke dictator gaat er dit jaar met de titel ‘The greatest oppressor’ vandoor? We maakten een satirische animatie met uitspraken van verschillende politieke leiders met betrekking tot journalisten en persvrijheid.

Resultaat
De animatie was op de internationale dag van de persvrijheid (3 mei) te zien in de Balie in Amsterdam. Daarna werd de animatie online gedeeld door Free Press Unlimited.

Back To Top