Skip to: Verkiezingscampagne ‘Waar spreken we af?’

sazza website

Verkiezingscampagne ‘Waar spreken we af?’

Verkiezingscampagne ‘Waar spreken we af?’

Verkiezingscampagne ‘Waar spreken we af?’

Waar spreken we af als we uit elkaar worden gedreven? Als politici ons opdelen in groepen mensen die er wel of niet bijhoren? Een video waarin wordt opgeroepen bij elkaar te blijven omdat wij vinden dat dezelfde rechten en plichten gelden voor iedereen.

Aanleiding
Het lijkt wel of de tegenstellingen in onze samenleving steeds meer worden uitvergroot: de Brexit, de verkiezing van Trump, maar ook het Oekraïnereferendum, de Zwarte Piet discussie en het migratiedebat in ons eigen land zijn daar voorbeelden van. De Tweedekamer verkiezingen (2017) worden gekenmerkt door populisme, polarisatie en patriotisme. Belangen van anderen zijn steeds vaker ondergeschikt aan het eigen belang.

SAZZA ontwikkelde in opdracht van Hivos een campagne naar aanloop van deze verkiezingen waarin humanistische waarden (denk aan: vrijheid, gelijkheid, diversiteit en solidariteit) centraal staan.

Aanpak
Als je met vrienden op een festival bent, of met familie op het strand, dan spreek je af waar je elkaar weer vindt als je elkaar bent kwijtgeraakt. Onder de dikke boom… Bij het blauwe strandhuisje… Maar als we elkaar kwijtraken op 15 maart, waar spreken we dan af? Waar spreken we af als we uit elkaar worden gedreven? Als politici ons opdelen in groepen mensen die er wel of niet bijhoren? Als hun taal steeds dreigender wordt? En waar spreken we af als universele waarden zoals gelijkheid en vrijheid ineens ter discussie worden gesteld? Of onze grondwet? Als discriminatie, op welke grond dan ook, niet langer taboe is? Waar spreken we af als we niet meer normaal met elkaar kunnen praten? Als politici met de dood worden bedreigd? Als schelden op sociale media gewoon geworden is? Wij laten ons niet uit elkaar drijven. Wij vinden dat dezelfde rechten en plichten gelden voor iedereen. Zullen we dat afspreken?

Resultaat
De campagne bestond uit een campagnefilmpje, campagnesite en diverse online uitingen. De actie werd gedeeld door een coalitie van tien organisaties: Partos, Action Aid, Greenpeace, Human, Humanistisch Verbond, One World, Cordaid, Humanitas, Oxfam Novib.

 

Back To Top